Akceptejo
Asocioj Asocioj Akceptejo
FrancaisEnglishPortugues 

Menuo  Pakajhoj  Legu  Radio  Muziko  Babilu  Asocioj  Servoj  Eventoj  Personoj  DMOZ
-
. Internaciaj asocioj
Universala Esperanto Asocio
UEA
UEA
Universala Esperanto-Asocio
www.uea.org
Tejo Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
junulara fako de UEA
http://www.tejo.org
Biciklo
BEMI
Biciklista Esperantista Movado Internacia
Organizo de internaciaj biciklaj karavanoj.
BEMI estas faka sekcio de TEJO
http://bemi.free.fr
SAT
SAT
Sennacieca Asocio Tutmonda
Por aplikado de Esperanto por klerigaj, sociaj kaj edukaj celoj.
http://sat-esperanto.org/
Solidareco
Monda Fonduso
de Solidareco
Kontrau
la Malsato
Monda Fonduso de Solidareco Kontrau la Malsato
Asocio por monda solidareco, 
sendepende de shtatoj.

Uzas Esperanton kiel ghia oficiala lingvo.

. Naciaj Asocioj
Associations nationales
Naciaj asocioj
Listo de naciaj asocioj
tra la tuta mondo 

Mi listigas chi-sube nur kelkajn, 
kiuj havas sufiche stabilan adreson:

- Afriko

Suda Afriko: http://www.esperanto.za.org
- Ameriko
Argentino: http://www.esperanto.org.ar
Brazilo: http://www.esperanto.org.br
Chilio: http://www.esperanto.cl
Kanado: http://www.esperanto.ca
Meksiko: http://www.esperantomex.org
Urugvajo: http://esperanto.org.uy
Usono: ELNA: http://www.esperanto-usa.org
             USEJ: http://usej.org
- Azio
Chinio, oficiala inform-TTT-ejo de la china respubliko 
en 7 lingvoj inter kiuj Esperanto : http://www.china.org.cn
Koreio: KEA  http://www.esperanto.or.kr
                 http://www.esperanto-radio.net
Japanio: http://www.esperanto.or.jp
- Europo
Britio http://esperanto.org/uk
Danio: http://esperanto.dk
Finnlando: http://esperanto.fi
Francio: http://esperanto-france.org
Germanio: http://esperanto.de
Grekio: http://www.esperanto.gr
Hispanio: http://www.esperanto-es.net
Hungario: http://www.esperanto.hu
Italio: http://www.esperanto.it
Norvegio: http://esperanto.no
Pollando: http://esperanto.pl
Irlando : http://www.esperanto.ie
Litovio : http://esperanto.lt
Rumanio : http://esperanto.ro
Rusio: http://rejm.euro.ru
Svedio: http://esperanto.se
Svislando: http://www.esperanto.ch
- Oceanio
Australio: http://www.esperanto.org.au

Kompleta listo
http://www.esperanto.net/veb/land.html

700 paghoj en Esperanto!
Mondo
en Dmoz
Esploru la esperantan mondon per la retkatalogo DMOZ
pli ol 900 ligiloj en la kategorio Regiona de DMOZ
" Afriko,"Ameriko ","Azio", " Europo"kaj " Oceanio

Vidu la kategorion " Francio" por la francoj.

http://dmoz.org/World/Esperanto/Regiona

.
Asocioj en Francio
Esperanto-Francio
UFE
UFE / Espéranto-France
Unuigho Franca por Esperanto
Franca fako de UEA.
http://www.esperanto-france.org
En France
JEFO
JEFO/ Espéranto-Jeunes
Junulara Esperantista Franca Organizo
Junulara fako de UFE kaj franca fako de TEJO.
http://www.esperanto.org/jefo/ 
Sat-Amikaro Sat-Amikaro
Franclingva fako de SAT.
http://esperanto-sat.info/
Esperanto en Francio
Listode
asocioj en
Francio
Listo de regionaj kaj lokaj asocioj en Francio

http://purl.org/net/francio

Kotopo
Lyon
Kotopo en Lyon
Internacia multkultura ejo
http://kotopo.net/

Tejo Esperanto-Panorama
Detala menuo
Menuo
Vortaroj, gramatiko, tiparoj...
Pakajhoj
Libroj, magazinoj...
Legu
Radioj internaciaj
Radio
MP3 de la tuta mondo!
Muziko
Babilu en la reto!
Babilu
Asocioj internaciaj, naciaj...
Asocioj
Loghoj, korespondoj, tradukoj, serchmashinoj...
Servoj
Festoj, festivaloj...
Eventoj
Fotoj, personaj hejmpaghoj
Personoj
Universala Esperanto Asocio

Por fari ligon al tiu pagho
http://purl.org/net/panorama/unikode/asocioj.htm
Kopirajto ©2000-2003 - Zav'Zav' (persona pagho)
 2003/02/16