Akceptejo
Asocioj Asocioj Akceptejo
FrancaisEnglishPortugues 

Menuo  Pakaĵoj  Legu  Radio  Muziko  Babilu  Asocioj  Servoj  Eventoj  Personoj  DMOZ
-
. Internaciaj asocioj
Universala Esperanto Asocio
UEA
UEA
Universala Esperanto-Asocio
www.uea.org
Tejo Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
junulara fako de UEA
http://www.tejo.org
Biciklo
BEMI
Biciklista Esperantista Movado Internacia
Organizo de internaciaj biciklaj karavanoj.
BEMI estas faka sekcio de TEJO
http://bemi.free.fr
SAT
SAT
Sennacieca Asocio Tutmonda
Por aplikado de Esperanto por klerigaj, sociaj kaj edukaj celoj.
http://sat-esperanto.org/
Solidareco
Monda Fonduso
de Solidareco
Kontraŭ
la Malsato
Monda Fonduso de Solidareco Kontraŭ la Malsato
Asocio por monda solidareco, 
sendepende de ŝtatoj.

Uzas Esperanton kiel ĝia oficiala lingvo.

. Naciaj Asocioj
Associations nationales
Naciaj asocioj
Listo de naciaj asocioj
tra la tuta mondo 

Mi listigas ĉi-sube nur kelkajn, 
kiuj havas sufiĉe stabilan adreson:

- Afriko

Suda Afriko: http://www.esperanto.za.org
- Ameriko
Argentino: http://www.esperanto.org.ar
Brazilo: http://www.esperanto.org.br
Ĉilio: http://www.esperanto.cl
Kanado: http://www.esperanto.ca
Meksiko: http://www.esperantomex.org
Urugvajo: http://esperanto.org.uy
Usono: ELNA: http://www.esperanto-usa.org
             USEJ: http://usej.org
- Azio
Ĉinio, oficiala inform-TTT-ejo de la ĉina respubliko 
en 7 lingvoj inter kiuj Esperanto : http://www.china.org.cn
Koreio: KEA  http://www.esperanto.or.kr
                 http://www.esperanto-radio.net
Japanio: http://www.esperanto.or.jp
- Eŭropo
Britio http://esperanto.org/uk
Danio: http://esperanto.dk
Finnlando: http://esperanto.fi
Francio: http://esperanto-france.org
Germanio: http://esperanto.de
Grekio: http://www.esperanto.gr
Hispanio: http://www.esperanto-es.net
Hungario: http://www.esperanto.hu
Italio: http://www.esperanto.it
Norvegio: http://esperanto.no
Pollando: http://esperanto.pl
Irlando : http://www.esperanto.ie
Litovio : http://esperanto.lt
Rumanio : http://esperanto.ro
Rusio: http://rejm.euro.ru
Svedio: http://esperanto.se
Svislando: http://www.esperanto.ch
- Oceanio
Aŭstralio: http://www.esperanto.org.au

Kompleta listo
http://www.esperanto.net/veb/land.html

700 paghoj en Esperanto!
Mondo
en Dmoz
Esploru la esperantan mondon per la retkatalogo DMOZ
pli ol 900 ligiloj en la kategorio Regiona de DMOZ
" Afriko,"Ameriko ","Azio", " Europo"kaj " Oceanio

Vidu la kategorion " Francio" por la francoj.

http://dmoz.org/World/Esperanto/Regiona

.
Asocioj en Francio
Esperanto-Francio
UFE
UFE / Espéranto-France
Unuiĝo Franca por Esperanto
Franca fako de UEA.
http://www.esperanto-france.org
En France
JEFO
JEFO/ Espéranto-Jeunes
Junulara Esperantista Franca Organizo
Junulara fako de UFE kaj franca fako de TEJO.
http://www.esperanto.org/jefo/ 
Sat-Amikaro Sat-Amikaro
Franclingva fako de SAT.
http://esperanto-sat.info/
Esperanto en Francio
Listode
asocioj en
Francio
Listo de regionaj kaj lokaj asocioj en Francio

http://purl.org/net/francio

Kotopo
Lyon
Kotopo en Lyon
Internacia multkultura ejo
http://kotopo.net/

Tejo Esperanto-Panorama
Detala menuo
Menuo
Vortaroj, gramatiko, tiparoj...
Pakaĵoj
Libroj, magazinoj...
Legu
Radioj internaciaj
Radio
MP3 de la tuta mondo!
Muziko
Babilu en la reto!
Babilu
Asocioj internaciaj, naciaj...
Asocioj
Loghoj, korespondoj, tradukoj, serchmashinoj...
Servoj
Festoj, festivaloj...
Eventoj
Fotoj, personaj hejmpaghoj
Personoj
Universala Esperanto Asocio

Por fari ligon al tiu paĝo
http://purl.org/net/panorama/unikode/asocioj.htm
Kopirajto ©2000-2003 - Zav'Zav' (persona paĝo)
 2003/02/16